Zákaz spalování dřeva? Ale jděte… 3 největší fejky, kterým byste neměli věřit

1.4.2022

Možná i vy jste si už přečetli, že se hned po zákazu uhlí chystá zákaz spalování dřeva. Prosím vás, nevěřte tomu. Čím dražší jsou elektřina a plyn, tím víc se může objevit takových zoufalých pokusů o diskreditaci dřeva – aktuálně nejlevnějšího a navíc velmi ekologického zdroje tepla!

Všechno, co je důležité, má svoje fake news. S vytápěním tomu není jinak, jak nedávno objasnil Ing. Zdeněk Lyčka ve skvělém článku na TZBinfo.cz. Přinášíme shrnutí nejdůležitějších bodů – tři fejky, kterým byste neměli věřit, pokud se chystáte udělat informované rozhodnutí ohledně vytápění. Celý článek si přečtěte zde:

TZBinfo.cz: Zákaz spalování dřeva je fejk

Fake news č. 1. Blíží se konec dotací na biomasové kotle

Pravda je taková, že Česko i Evropská unie se chystají i nadále podporovat domácnosti v nákupu kotlů na biomasu, tj. dřevo, brikety a pelety. Konflikt na Ukrajině naopak pravděpodobně přinese konec dotací na kotle plynové. A místo nich si lidé pořídí právě kotle na dřevo a pelety!

Jak vysvětluje Zdeněk Lyčka, tento fejk má svůj původ zřejmě v debatách kolem evropského balíčku FIT FOR 55, kde se řeší tzv. kritéria udržitelnosti. Tato debata se však týká zdrojů od příkonu 5 MW (elektrárny, teplárny apod.), s domácími kotelnami nemá nic společného!

Z hlediska udržitelnosti jde u spalování dřeva především o to, aby se zabránilo cílenému a nekontrolovanému mýcení lesů bez patřičné „náhrady“ opětovným zalesněním. Dále se diskutuje tzv. kaskádový princip, který říká, že se má spalovat jen dřevo, kterému již nelze přidat žádnou vyšší užitnou hodnotu. 

Právě tak je tomu při výrobě pelet, které se lisují jen z piliny, která vznikla na pilách jako odpad při zpracování dřeva, nikdy se nekácejí stromy čistě proto, aby byly proměněny v palivo!

Fake news č. 2 Dřevo při spalování produkuje víc CO2 jak uhlí

Pravda je taková, že palivové dřevo i pelety jsou jednoznačně uhlíkově nejčistším způsobem vytápění. Klasický argument o uhlíkové neutralitě spalování dřeva platí, pokud uvažujeme o lese jako celku. Ing. Zdeněk Lyčka vysvětluje, že skutečně dřevo uvolňuje při spalování do ovzduší stejné množství CO2, kolik ho strom za svého života „vstřebal“. Jenže tady nehraje čas – za rok spálím strom, který rostl několik desetiletí.

Aby tedy platil argument o uhlíkové neutralitě i v časové perspektivě, musíme se podívat na les jako celek a dodržet pravidla udržitelné těžby dřeva. Celý les ročně vstřebá víc CO2, než kolik se jej uvolní při spálení dřeva, které se ve stejném roce z tohoto lesa vytěžilo. Podíl palivového dřeva na celkové těžbě bývá menší jak 15 %.

Fake news č. 3 Zákaz spalování dřeva v domácnostech

Do třetice všeho dobrého, v médiích se v poslední době objevily zprávy o studiích z Řecka a Velké Británie, které údajně dokládají extrémní množství emisí jemného prachu ze spalování dřeva. Zákaz spalování dřeva tak má být podle některých médií na spadnutí hned po zákazu uhlí. To však Ing. Zdeněk Lyčka přesvědčivě vyvrací – nejen, že o takovém zákazu nikdo z politiků na české nebo evropské úrovni neuvažuje, ani s emisemi to určitě není tak zlé.

Pravda je taková, že výměna uhelného kotle za kotel na dřevo nebo pelety přinese zcela zásadní pokles emisí, které domácnost vypustí do ovzduší. Běžný odhořívací kotel spalující uhlí „vypustí“ ročně asi 25 kg emisí jemného prachu velikosti PM2,5 a prohořívací uhelný kotel dokonce 150 kg. Když se podíváme na běžná krbová kamna spalující dřevo, je to méně jak 10 kg, zplyňovací kotel na kusové dřevo má emise pouze 2 kg jemného prachu za rok a peletový kotel necelý 1 kg!

Nevěřte všemu, co čtěte, ověřujte si informace a sdílejte, než to smažou:

TZBinfo.cz: Zákaz spalování dřeva je fejk