Jak vybrat kotel

Jak postupovat při výběru kotle na pelety? Co když vybíráte kotel do novostavby, nebo naopak měníte starý, neekologický kotel za nový, účinnější? Krok za krokem vás provedeme celým procesem výběru kotle nebo kamen na biomasu.

Vždy se snažte řídit nejen podle ceny, ale také podle kvality. Tu sice nepoznáte na první pohled, ale na každý kotel najdete obvykle spoustu referencí v internetových diskuzích, kde se k daným modelům vyjadřují ti, kteří už mají daný model v kotelně. Vyplatí se taky konzultovat výběr kotle přímo ve firmách, které kotle vyrábí a instalují.

Peletový kotel má doma i zpěvák Lou Fanánek Hagen,
Peletový kotel má doma i zpěvák Lou Fanánek Hagen,

Výměna kotle: 6 kritérií

Na prstech jedné ruky můžete spočítat kritéria, která jsou rozhodující při výběru nového kotle:

  • výkon
  • účinnost
  • spotřeba
  • materiál
  • cena
  • emise

Výkon kotle

Jak výkonný kotel bude potřeba, záleží především na typu budovy: jak velký prostor a s jakými tepelnými ztrátami hodláte vytápět. U novostavby se zeptejte svého projektanta, u starších budov můžete vycházet z výkonu původního kotle. Obvykle bude stačit jmenovitý výkon 15–25 kW, ale kotle na pelety s přehledem zvládnou i větší budovy. 

Existují také specializované firmy, které umí pomoci s určením potřebného výkonu kotle. Naše rada však je, abyste se zeptali přímo firmy, která kotle vyrábí a instaluje. Ta většinou má specialisty na tuto problematiku a dokáže vám velmi fundovaně říct, jaký výkon kotle byste si měli pořídit.

Účinnost kotle

Vysoká účinnost okolo 90 % je velikou výhodou všech peletových kotlů. Znamená, že při spalování menšího množství paliva získáme více tepla, a tak například oproti uhelným kotlům s účinností 60 % spotřebujeme pelet o třetinu méně.

Jak vybrat kotel na pelety, abyste byli spokojeni?
Jak vybrat kotel na pelety, abyste byli spokojeni?

Spotřeba paliva

Abychom ale dosáhli uvedené účinnosti a zároveň nízké spotřeby, měl by být kotel provozován nejčastěji při plném výkonu, kdy je spalování nejefektivnější. Čím lepší tedy bude kotel i palivo, tím víc nakonec v provozu ušetříme, protože o to méně pelet spálíme.

Efektivitu oceníme i v přechodových obdobích, jako jsou podzim nebo jaro, kdy se zas až tolik vytápět nemusí. Všechny peletové kotle totiž umí výborně modulovat, to znamená, že se automaticky přizpůsobí okolní teplotě a výkon klesne mezi 30 až 100 % výkonu jmenovitého. To znatelně šetří palivo a přispívá k tepelné pohodě uvnitř budovy.

Materiál peletových kotlů

Pokud nechcete úplně nejlevnější verze, radíme, abyste se podívali po kotlích renomovaných výrobců s vybudovanou sítí topenářů. Dnešním trendem jsou ocelové kotle, které splňují nároky na dlouhou životnost, kvalitu provedení i dokonalé zpracování. Dnešní ocelové kotle vydrží to samé, co původní litinové, avšak díky lepšímu technologickému zpracování a náročnější konstrukci dosahují daleko lepších parametrů – vyšší účinnosti, tedy nižší spotřeby paliva a nižší tvorby škodlivých emisí.

Emise – ze zákona jedině ekologicky

Posledním, ale velmi důležitým kritériem je ekologie. Seznamte se tedy s pojmy emisní třída a ekodesign. Tato kritéria hodnocení kotlů vás dovedou nejen k vysoce kvalitním zdrojům tepla, ale předejdou také koupi výrobků, jejichž prodej i provoz brzo bude zakázán.

Nejzásadnější je datum 1. září 2024 – od toho dne už totiž nemůžete mít v provozu žádné kotle spadající do 1. nebo 2. emisní třídy (bez ohledu na to, kdy byly pořízeny). Pokud tedy nechcete měnit kotel každou chvíli, miřte rovnou do nejvyšších pater 5. emisní třídy.

Emisní třída je důležité kritérium při výběru kotle
Emisní třída je důležité kritérium při výběru kotle

Emisní třída kotle

Jde o hodnocení kotlů na tuhá paliva dle normy ČSN EN 3035:2012, která kotle dělí do tříd podle jejich účinnosti, efektivity a emisí (čím vyšší, tím lepší). Kotel je přeměřen při 100 % a 30 % svého výkonu podle stanovených parametrů a je zařazen do nejvyšší třídy, jejíchž limitů dosáhne při obou výše zmíněných výkonech. Nejvyšší možná je 5. třída, nejnižší 1.

Emisní třída tedy vypovídá o tom, do jakého limitu emisí a do jaké maximální účinnosti se kotel vešel za ideálních podmínek ve zkušebně. Jeho reálné emise však může při provozu ovlivňovat instalace, údržba nebo kvalita paliva. Proto se například doporučuje používat certifikované pelety ENplus, které garantují nejvyšší možnou kvalitu paliva.

A jak zjistíte, které emisní třídě kotel odpovídá? Emisní třída kotle musí být uvedena v technické dokumentaci a také na štítku kotle. Pokud vybíráte na internetu, bývá napsána v jeho základních parametrech společně s účinností nebo výkonem, případně se zeptejte v prodejně, protože do kotle s nízkou emisní třídou již vzhledem k novele zákona nemá smysl investovat.

Ekodesign

Jde o nařízení Evropské komise, které je platné od 1. 1. 2020. Ekodesign je soubor parametrů (především energetická účinnost), které musí dodržet dodavatel výrobku spojeného se spotřebou energie při jeho uvedení na trh EU, popř. do provozu. Záměrem je podpořit rozšíření nejúčinnějších technologií, a snížit tak spotřebu energie ve fázi používání výrobku. Na rozdíl od tříd kotlů se zde hodnotní tzv. sezónní účinnost a emise a více se zohledňuje efektivita celoročního provozu kotle.

Jak vybrat kamna

Když vybíráme kamna, často se řídíme estetickými kritérii na úkor všech ostatních. Jde přece hlavně o design! Přesto také u kamen platí podobná kritéria jako u kotle (zejména pokud mají kamna kotel nahradit jako zdroj ústředního vytápění). Jako první se dívejte na výkon, posuďte také účinnost, efektivitu, cenu a ekologii.

Největší chybou by bylo objednat kamna nebo krb s příliš velkým výkonem, který neodpovídá potřebám vytápěného prostoru (místnosti nebo domu). Příliš výkonná kamna je potom nutné tlumit, dochází nejen k přetopení prostoru, ale taky nedokonalému spalování, když kamna nemohou běžet na plný výkon. Pak se zvyšuje obsah CO ve spalinách, znečišťuje se sklo dvířek a provoz kamen není ekonomický.

Peletová kamna v interiéru
Peletová kamna v interiéru

Nejprve tedy spočítejte objem vytápěného prostoru (výška x šířka x délka). Na 15 m3 potom potřebujete průměrně 1 kw. Na základě takového výpočtu můžete začít s výběrem peletových kamen nebo krbu. Tepelný výkon peletových kamen se většinou pohybuje od 6 do 10 kW a reguluje se ručně nebo automaticky přes termostat. Účinnost spalování dosahuje 90 %. Při tepelném výkonu krbových kamen 6 kW můžeme uvažovat vytápěnou plochu do 60 m2.

Dalším kritériem pro výběr kamen může být přívod vzduchu. Řada moderních kamen je vybavena externím přívodem vzduchu z venkovních prostor skrz otvor v zadní části kamen. Nedochází tedy ke spalování kyslíku z obytné místnosti.

I u kamen je důležité sledovat účinnost – čím vyšší účinnost, tím nižší spotřeba paliva. Účinnost u kamen zvyšuje například terciární spalování, kdy se spalovací komora předehřeje a plamen je zásobován vzduchem podle potřeby a fáze hoření.

Kamna, krbová vložka nebo krb?

  • Klasický krb, to je otevřený oheň v místnosti, který je propojený s komínem. Přímo do ohně přikládáte dřevo. Maximální účinnost krbu je 30 %.
  • Krbová vložka, to je vlastně krb, kde je plamen uzavřený za sklem, a tedy je hoření úspornější a účinnější (kolem 80 %). Místnost je taky chráněná před jiskrami a popelem. Krbovou vložku můžeme obezdít, respektive zabudovat do zdi.
  • Krbová kamna jsou plnohodnotné vytápěcí zařízení, podobně jako kotel, které stojí v místnosti samostatně, tedy není obezděné.

V moderním krbu na pelety je oheň uzavřen do krbové vložky a sledujeme ho přes dvířka prosklená křemičitým sklem. Tento ústupek ale přináší výrazný ekonomický efekt, účinnost vzrůstá až k 85 % a různé konstrukce vložek přinášejí možnosti dalšího využití tepla. Zvolit můžete také moderní peletová kamna, která rovněž dovolují těšit se z pohledu na živý oheň, moderní typy mívají prosklení skoro tak velké jako krbové vložky. Přitom jsou snadnější na instalaci a nemají tak velké prostorové nároky jako krb. Spokojí se s komínem o průměru 10 – 15 cm, zatímco krbové vložky vyžadují průměr 16 až 20 cm.

Kvalitní krbová vložka na pelety s účinností 92 %
Kvalitní krbová vložka na pelety s účinností 92 %