Dřevěné pelety se usazují na českém trhu

14.2.2013

Český trh s palivy se pomalu začíná blížit tomu rakouskému nebo německému, kde vytápění dřevěnými peletami je zcela běžnou alternativou, kterou využívá rostoucí počet domácností. Producenti dřevěných pelet dodržují vysoké standardy kvality paliva a mnozí prodejci kotlů na jejich spalování nabízejí i u nás velmi efektivní technologie. Aby získali silnější pozici, vystupují společně v Klastru Česká peleta, který je reprezentuje v médiích, při jednáních s vládou i na veletrzích. Článek vyšel na serveru TZB info.

Dřevěné pelety mají cenovou výhodu oproti elektřině i plynu, už mnoho let se dají nakoupit za nízké ceny odpovídající např. cenám uhlí. Jejich pozice na trhu ale není jednoduchá, protože stále dražší elektřinu a plyn dodávají velké korporace, které drží v rukou mnohé výhody. Mají větší politický vliv i více peněz na marketing. Klastr Česká peleta vznikl, aby zvýšil konkurenceschopnost menších firem, které lisují pelety ze zbytků z výroby řeziva na českých pilách nebo nabízejí kotle na jejich spalování. Že se toto odvětví může stát oblíbeným a úspěšným, dobře víme díky zkušenostem z Rakouska a Německa.

Už dnes činí roční obrat odvětví napojeného na výrobu dřevěných pelet a kotlů na jejich spalování v Česku odhadem 3,6 mld. Kč (viz mapa odvětví). Výroba pelet začíná u lesnictví a zpracování dřeva, protože se pelety vyrábějí obvykle na velkých pilách z toho, co dřevozpracující průmysl už jinak nevyužije. Odtud se vyrobené pelety distribuují ke spotřebitelům. Další velkou součástí je pak pochopitelně výroba kotlů na biomasu a k té se přidružuje produkce peletových podavačů a sil i jiné topenářské techniky. Služby kominíků a topenářů jsou potom poslední potřebnou částí odvětví tak, aby současných 15 tisíc uživatelů pelet v ČR mohlo spokojeně, pohodlně a navíc i ekologicky vytápět svoje domovy. Celkem nabízí odvětví asi 1200 pracovních míst.

 width=
Mapa odvětví dřevěných pelet v ČR

Rozvoj firem zajišťujících komfortní vytápění peletami

Dobrým základem pro rozvoj peletového odvětví u nás je dostatek dřeva v českých lesích – firmy ani domácnosti se nemusejí bát investovat do kotle, protože si mohou být jisty, že i v budoucnu bude topiva dostatek.

Pro výrobu kvalitních dřevních pelet je vhodná především smrková pilina. Dlouhodobá výroba dřevařských produktů ze smrkové kulatiny se u nás dle Zelené zprávy Ministerstva zemědělství pohybuje na hranici 9 mil. m3. Z této hodnoty činí prořez (piliny a štěpka) cca 50 % a tomu odpovídá i výroba řeziva (včetně listnaté kulatiny) 4,7 mil. m3. Tedy 4,5 mil. m3 zbytkových dřevařských produktů (piliny a štěpka) je produkováno na pilách zhruba v poměru 50/50. Lze proto konstatovat, že v České republice každoročně vzniká okolo 2,2 mil. m3 pilin, které by mohly být využity např. k výrobě dřevních pelet. Vyjádřeno v tunách (přepočet 430 kg/m3) je zde teoreticky k dispozici surovina pro výrobu min. 900 tis. tun dřevních pelet.

Česká republika se potýká s problémem nadprodukce dřevěných pelet. Většímu rozšíření brání zatím malý počet instalací peletových kotlů v domácnostech, úřadech a podnicích. Dle statistik MPO (Brikety a pelety v roce 2010) se v ČR vyrábí pouze 145 tis. tun dřevěných pelet, z toho 111 tis. tun jde na export. Pelet i suroviny k jejich výrobě je dostatek, spíše nadbytek.

 width= width=
 width=

Česká republika v současné době vyrábí pouze kolem 150 tis. tun dřevních pelet, potenciál k navýšení je tedy šestinásobný. Příkladem je pila Mayer – Melnhof Holz v Paskově, která ročně zpracovává 1 mil. m3 dřeva a z tohoto objemu si samozásobuje vlastní peletovací linku s výrobní kapacitou 80 tis. tun pelet ročně.

Dalším dominantním výrobcem ekologických paliv u nás je firma BIOMAC, která nabízí hned několik typů dřevěných briket a pelet. Briketovací a peletovací výrobní linky provozuje hned na několika místech České republiky. Nedávno se u nás podařilo zavést certifikační systém ENplus, který je mezinárodní garancí kvality topiva. Vysoké nároky na kvalitu splňují i všichni další výrobci a prodejci dřevěných paliv, kteří patří ke Klastru Česká peleta.

K přelomovým inovacím, které zajistily úspěch peletového odvětví v Rakousku, patří také nová technologie, která ovlivnila způsob distribuce dřevěných pelet. Jedná se o dopravní cisternu na pelety, která je nafouká přímo do zásobníku, a tedy je nemusíte kupovat v pytlích ani na paletách, ale ani později doplňovat. Tuto službu zatím v Česku nabízí pouze společnost CDP, jejímž hlavním posláním je pohodlná dodávka topiva až do domu. Do budoucna se ale zřejmě stane stejně jako v Rakousku standardem komfortního vytápění peletami.

Hlavní přelom v rakouském rozvoji ekologického vytápění ovšem zajistilo rozšíření automatického kotle na spalování pelet a také později zůstala hlavním motorem úspěchu nabídka těch nejkvalitnějších technologií kotlů. U nás se česká firma PONAST specializuje již výhradně na kotle na pelety, nedávno představila novou konstrukční řadu KP line3, která nabízí mimo jiné nový řídicí systém s intuitivním ovládáním a dotykovou obrazovkou. Kotle na pelety nabízí i další známí výrobci kotlů – zavedená rodinná firma ATMOS, výrobce topenářské techniky OPOP nebo firma VERNER, která patří mezi pionýry v prodeji kotlů na biomasu u nás. A doporučení si zaslouží i další. Firma BENEKOV se specializuje na kombinování topení pelet s další biomasou. Novým kotlům se uzpůsobují i další firmy, vhodné komíny pro kotle i kamna na biomasu nabízí například společnost SCHIEDEL.

Společně jsme silnější v Klastru Česká peleta

Všechny dosud jmenované české firmy patří mezi celkem 35 současných členů Klastru Česká peleta, společně s producenty a distributory pelet, briket a výrobci kotlů je zde také několik výzkumných institucí a obchodních společností. Kdo se za poslední dva roky přišel podívat na některý z hlavních topenářských veletrhů, nemohl Klastr přehlédnout. Členové se totiž prezentovali na společném stánku, a tak si zájemci mohli jejich produkci prohlédnout a rovnou také porovnat. U příležitosti veletrhu FOR THERM jsme již dvakrát vydali také magazín Komfortní teplíčko s reportážními články z českého peletového odvětví, s inspirací ze zahraničí a katalogem všech členů. Kdo se nedostane na veletrh, může si nově vybírat kotel nebo i kamna na pelety v přehledných galeriích automatických kotlů na pelety a peletových kamen, které od podzimu visí na webu Klastru.

Klastr Česká peleta vzhlíží k Rakousku, které je co do velikosti a počtu obyvatel srovnatelné, ale co do historie se od nás v mnohém liší. V Rakousku peletami vytápí generace vychovaná spory o jaderné a vodní elektrárny, a tedy otevřená vůči šetrným energetickým zdrojům. Dalším motorem rakouského rozvoje ale vždy byly i státní dotace a regulace. U nás program Zelená úsporám už skončil, ten nový bude podporovat především zateplení na úkor nákupu nového kotle. Například v Moravskoslezském kraji se ale Klastru podařilo prosadit v rámci dotačního programu příspěvky nejen na uhelné, ale také peletové kotle. A navíc byl nyní přijat nový zákon o ovzduší, který přiměje ke změně vytápění půl milionu českých domácností. Věříme, že mnohé z nich se rozhodnou pro vytápění peletami.