Kotelna a sklad pelet

Komfortní vytápění dřevěnými peletami vyžaduje kotelnu propojenou se skladem pelet. Pokud navíc odebíráte volně ložené pelety, budete potřebovat peletové silo dostupné pro cisternový vůz, který vám pelety do skladovacího prostoru nafouká.

Při výměně kotle na uhlí za nový, perleťový máte většinou doma dostatečný skladovací prostor, který je možné proměnit ve sklad pelet. U vytápění novostaveb se musí počítat se silem nebo skladem pelet už při projektování, novostavby často nejsou podsklepené a mají jen malé technické místnosti.

Peletová kotelna a sklad pelet
Peletová kotelna a sklad pelet

Veškeré informace ke skladování pelet a výstavbě sila na pelety najdete v naší příručce. Dozvíte se, jaké jsou požadavky na ochranu kvality paliva a jak zajistit bezpečné skladovací podmínky pelet, kdy nebude docházet k odrolu, navlhnutí a dalšímu znehodnocení paliva:

S ohledem na to, že nekvalitní skladování vám může znehodnotit zásobu pelet na celou topnou sezonu, doporučujeme využít sériově vyráběné skladovací systémy. Špatně navržené sklady, postavené svépomocí, způsobují značné problémy a rizika.

Sklady by měly být navrženy, postaveny a vybaveny kvalifikovanými profesionály. Sklad paliva je nedílnou součástí topného systému. Instalatér musí zajistit funkční propojení kotle, podávacího a plnícího zařízení a skladu pelet. Využijte náš katalog topenářů a instalatérů a najděte si experta ve vaší obci.

Možnosti skladování pelet

  • sklad sáčkových pelet
  • velký zásobník nebo Big bag
  • silo na volně ložené pelety

Textilní zásobník, případně kontejnerový zásobník je možné doplňovat ze sáčků po 15 kg nebo lze využít i dopravu volně ložených pelet cisternou, která do textilního zásobníku pelety nafouká. Z takového externího zásobníku pak dopravu pelety do zásobníku kotlového tzv. šnekový dopravník.

Peletová kotelna se šnekovým podavačem
Peletová kotelna se šnekovým podavačem

Celosezónní silo se plní vždy cisternou, která fouká pelety skrz hadice rovnou do skladu, kde se musí vytvořit malý podtlak, proto skladovací místnost musí být vzduchotěsná. Je potřeba co nejvíce zkrátit transportní délku foukání, omezit změny směru (časté ohyby) a výškový rozdíl mezi vozidlem a skladem. To vše zvyšuje mechanické opotřebení pelet během foukání a zvyšuje podíl jemných částic.

Chytrý projekt plnící trasy může pomoci vzdálenost zkrátit a tím zajistit takové podmínky foukání, které neohrozí kvalitu pelet.

Sklad pelet s celosezónním silem na pelety
Sklad pelet s celosezónním silem na pelety

Velikost skladu pelet

V zásadě by měl být skladovací prostor pro dřevěné pelety obdélníkový, přičemž šířka prostoru by neměla výrazně přesahovat 2 m. Velikost potřebného skladovacího prostoru závisí na tepelné ztrátě budovy. Jestliže se zohlední nevyužitelný objem prostoru, platí následující přibližné pravidlo: na 1 kW tepelné ztráty budovy připadá 0‚9 m³ skladovacího prostoru (včetně prázdného prostoru pod šikminami).

Umístění skladu a kotelny

Sklad dřevěných pelet je třeba umístit tak, aby se k němu dostal cisternový vůz, který rozváží volně ložené pelety. Ten disponuje hadicí o délce maximálně 30 metrů, a proto by sklad s přípojkami pro plnění neměl být dál od místa, kde může cisterna zaparkovat. Pokud je to možné, měl by sklad sousedit s vnější zdí, aby byl zvenčí přístup k plnicím nátrubkům. Pokud je sklad uvnitř, musí být na vnější zeď vedeno potrubí pro nafoukání a odsávání.

Kotelna by měla rovněž sousedit s vnější zdí, protože tím se umožní její přímé větrání, jinak musí být na vnější zeď vedeno ventilační potrubí (min. 200 cm²). Skladovací prostory musejí být v zásadě suché. Vlhkost vede k tomu, že dřevěné pelety nabobtnají a rozpadají se. Ve vlhčích prostorách je možno použít tkaninový zásobník v nosném rámu.

Zvláštní pozornost potom věnujte těmto aspektům:

  • Elektroinstalace: Ve skladu dřevěných pelet se nesmí nacházet žádné spínače světla, zásuvky, svítilny nebo rozdvojky a jim podobné věci.
  • Přípojka vytápění: Zařízení je nastaveno předem přímo k zapojení do zásuvky. V kotelně je ovšem nutná zásuvka na 230 V.
  • Nouzový vypínač: Vně kotelny – v oblasti dveří do kotelny – musí být nainstalován nouzový vypínač.

Vybavení skladu pelet a kotelny

Obvodové zdi a strop skladovacího prostoru dřevěných pelet a kotelny musejí odpovídat třídě požární odolnosti F 90. Obvodové zdi musejí snést statické požadavky zatížení dřevěnými peletami (sypná hmotnost cca 650 kg/m3). Zdi skladovacího prostoru a jejich zakotvení v okolním zdivu musejí být provedeny odborně v souladu s technickými pravidly. Stropy a zdi je třeba zhotovit tak, aby otěrem nebo oprýskáním nedošlo ke znečištění dřevěných pelet.

Textilní zásobník na pelety
Textilní zásobník na pelety

Dveře kotelny a dveře skladovacího prostoru musejí být protipožární (min. T 30), stejně jako u jiných topných systémů. Musejí se otevírat ven a být opatřeny těsněním. U dveří skladovacího prostoru musejí být na vnitřní straně dveřního otvoru umístěna dřevěná prkna nebo fošny, aby dřevěné pelety netlačily na dveře. Aby se sklad téměř úplně vyprázdnil, zabudovává se falešná šikmá podlaha. Skladovací prostor nainstaluje dodavatelská firma, nebo je možno vybudovat si ho svépomocí.

Dřevěné pelety se foukají přímo do skladu, a aby nedocházelo k přetlaku, vzduch se odsává. K tomu je zapotřebí dvou plnících přípojek s uzávěrem (1x vstup + 1x odsávání). Tyto přípojky, případně prodlužovací trubky nebo potrubní kolena a uzávěry, se dodávají společně s plnícím systémem pelet nebo na vyžádání společně s topným zařízením. Stavebně se musí připravit průchodka stěnou o průměru od 125 do 150 mm. Nejvhodnější je použít PVC trubku o ø 125 až 150 mm, která se zazdí nebo zabetonuje. Plnicí přípojky musejí být uzemněny.